SFI material om facklig hjälp på lätt svenska

Här hittar du en kort enkel text om vad fackförbund kan hjälpa till med på lätt svenska som fritt kan användas som material vid undervisning inom SFI. Textmaterialet finns även att ladda ner som PDF.


Fackförbund

I Sverige är de flesta som har ett arbete med i ett fackförbund.

 

Det finns olika fackförbund för olika yrken.

Hjälp från facket

Fackförbund är experter på de lagar och regler som gäller på svenska arbetsplatser.

 

Facket kan hjälpa dig om du får problem på arbetet. T.ex om du får fel lön eller
tvingas jobba fler timmar än vad som står i anställningsavtalet.

 

Du kan även få hjälp och råd så att du vet vilken lön du kan be om.

 

På större arbetsplatser har facket skyddsombud som du kan få hjälp av. Det går också bra att ringa och skicka e-post.


Denna information får kopieras och användas fritt i utskrivet format,
dock får information inte distribueras eller återpubliceras digitalt utan att länka dess källa:

https://fackforbunden.se/20-goda-skal-att-ga-med-facket

Kort om SFI-undervisningen i Sverige

SFI är en förkortning för Svenska för invandrare. Utbildningen riktar sig till nyanlända invandrare och syftar till att lära ut det svenska språket samt upplysa om hur vårt samhälle fungerar. Under 2013 läste 113 600 personer SFI, sedan dess har denna siffra fortsatt att öka.


Fackförbunden - information om samtliga fackföreningar i Sverige © 2024
  Kontakt | Cookies | Friskrivning | Om Fackförbunden.se

Spexer AB | Org nr: 556971-8926 | Vidkärrsallén, 416 75 Göteborg