Så fungerar a-kassa och facket i Norge

I Norge finns det fyra huvudsakliga löntagarorganisationer, som i sin tur organiserar en mängd olika fackföreningar utifrån bransch och yrkesområde. Man kan vara medlem i facket i Norge när man arbetar eller är arbetssökande. Fackföreningarnas uppdrag är att se till så att arbetares och anställdas rättigheter, trygghet och villkor är säkrade samt kan stärkas.

 

Nedan kan du läsa mer om hur fackföreningar i Norge fungerar, vilka fackföreningar som finns, hur det fungerar med skatteavdrag för medlemsavgift i fackföreningar samt hur a-kassan i Norge är konstituerad.

 

Hur fungerar fackförbund i Norge?

 

Om du arbetar i Norge kan du bli medlem i en norsk fackförening. Fackföreningar hjälper dig att ta reda på vilka rättigheter, arbetsvillkor och lön du har rätt till som anställd. De jobbar också för att förbättra arbetares rättigheter på en högre nivå. Det finns flera olika fackföreningar i Norge, vilka är organiserade utifrån bransch eller yrkesområde.

 

Om man arbetar i fler länder under samma år rekommenderas man att gå med i facket i Sverige och i Norge, för att kunna räkna med att få den hjälp man behöver. Det gäller till exempel om man jobbar både i Sverige och Norge. Att man behöver vara medlem i flera fackföreningar beror på att de är nationellt bundna och därmed inte kan hjälpa dig på ett transnationellt eller internationellt plan.

 

Vilka fackföreningar finns i Norge?

 

I Norge finns det fyra centralorganisationer för fackföreningar, som i sin tur organiserar en mängd underorganisationer som är specificerade utifrån bransch och yrkesområde. De fyra centralorganisationerna är nedanstående:

 

  • Akademikerne: Akademikerne är ett norskt fackförbund som organiserar personer som är utbildade på högskola eller universitet. Det finns 13 fackföreningar som är anslutna till Akademikerne. Detta är bland annat fackförbund som vänder sig till läkare, samhällsvetare och arkitekter.

 

  • Landsorganisasjonen i Norge (LO): Landsorganisationen i Norge är den största fackföreningen som finns i Norge. Totalt organiserar de 22 olika fackförbund. Personer som är anställda inom kommunal, privat eller fylkeskommunal sektor kan vara medlemmar där. Detta kan till exempel gälla arbeten inom handel, industri, IT och liknande.
  • Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio): Den näst största fackföreningen i Norge är Unio. De organiserar bland annat poliser, fysioterapeuter och vårdpersonal.
  • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS): YS vänder sig till yrkesutbildade personer i Norge. Fackförbundet har 19 medlemsföreningar som bland annat vänder sig till bibliotekarier, busschaufförer och lärare.

 

Skatteavdrag för avgifter i norska fackföreningar

 

För att vara medlem i norska fackföreningar behöver man betala en medlemsavgift. I många fall kan man som anställd begära skatteavdrag motsvarande kostnaden för medlemsavgiften. Skatteavdraget görs i efterhand, vilket betyder att man måste betala in medlemsavgiften som vanligt men däremot har möjlighet att dra av det från skatten i deklarationen. Vilken andel av medlemsavgiften som är avdragsgill kan variera, och information om detta finns på Skatteetatens hemsida (norska motsvarigheten till Skatteverket).

 

A-kassa i Norge

 

I Norge finns det ingen fristående A-kassa, utan arbetslöshetskassan ingår som en del i socialförsäkringssystemet. Detta betyder att du betalar dit när du betalar skatt och sociala avgifter i Norge, och således har rätt till ekonomisk ersättning i fall av arbetslöshet om man uppfyller de kraven som ställs. För att ha rätt till att ta del av pengar från a-kassan behöver du exempelvis jobba mindre än 50 procent, varit inskriven som arbetslös i minst fyra veckor och arbetet heltid i Norge under minst 8 veckor. För att ha rätt till ersättning behöver du även vara registrerad hos NAV, vilket är den norska motsvarigheten till Arbetsförmedlingen.

 

Sammanfattning

 

Som lönearbetare i Norge kan man bli medlem i en norsk fackförening. Fackföreningarna i Norge är organiserade efter yrkesområde och bransch. De kan hjälpa dig som anställd med frågor som rör bland annat dina arbetsvillkor, din anställning och lönesättning. Det finns ingen separat a-kassa, utan den ingår som en del i socialförsäkringssystemet vilken man automatiskt betalar till och kan ta del av när man betalar skatt och sociala avgifter i Norge.


Fackförbunden - information om samtliga fackföreningar i Sverige © 2024
  Kontakt | Cookies | Friskrivning | Om Fackförbunden.se

Spexer AB | Org nr: 556971-8926 | Vidkärrsallén, 416 75 Göteborg