Vad innebär löneväxling?

Att löneväxla innebär att man byter en del av den obeskattade lönen mot en förmån. Det förekommer i huvudsak två olika typer av löneväxling. Den vanligaste formen är att man byter lön mot pension, en form av skattefritt pensionssparande för höginkomsttagare.  Vissa arbetsgivare erbjuder även sina anställda att byta lön mot extra semesterdagar, för att detta skall vara möjligt måste det finnas ett löneväxlingsavtal på plats. Notera att det även finns något som kallas för semesterväxling som vissa fackförbund exempelvis Vision har förhandlat fram, detta upplägg gör det möjligt för medlemmar att byta ditt semestertillägg mot ytterligare lediga dagar.

När är löneväxling lönsamt?

För att det skall vara lönsamt att löneväxla krävs en hög lön, för 2023 behöver din bruttolön vara minst 50 000 kr efter växling. Som regel är löneväxling alltid lönsamt för den som har en lön över brytpunkten för statlig skatt. Denna person slipper då betala statlig inkomstskatt på sin lön samtidigt som pensionen blir större.

 

Skälet till att det inte lönar sig för dig med en lägre lön, är att brytpunkten för att tjäna in till den allmänna pensionen under 2023 går vid 599 601 kr per år vilket motsvarar en månadslön om 49 967.  Det är alltid mest förmånligt att tjäna ihop så mycket allmän pension som möjligt.

 

Om du inte når upp till brytpunkten för statlig skatt, men ändå vill avsätta mer till din pension, rekommenderas ett privat pensionssparande.

Är löneväxling skattefritt?

Anledningen att många höginkomsttagare väljer att löneväxla är att man vill slippa inkomstskatt på den del av lönen som överstiger brytpunkten för statlig inkomstskatt.  Det finns ingen gräns för hur mycket du får löneväxla, men det finns ett tak för hur mycket som är avdragsgillt dvs. skattebefriat, för 2023 är detta tak satt till 35% av din inkomst.

 

Dock, bör man komma ihåg att alla pensionsförsäkringar beskattas genom både årliga avkastningsskatt och med inkomstskatt i samband med utbetalning. Så även om detta är ett skattefritt upplägg i stunden, kommer en beskattning ske i ett senare skede.  Kalkylen för att löneväxling skall vara skattemässigt förmånligt i slutänden utgår från antagandet att skatten blir betydligt lägre vid pensionsutbetalningen. Även om detta är något som de flesta bedömarna anser vara sannolikt, finns det aldrig några garantier då våra skattesatser justeras löpande och kan vara både högre eller lägre i framtiden.

Fördelen med ett privat pensionssparande

En fördel med att spara pengar till pensionen privat, är att du då avsätter redan beskattade inkomster till ditt framtida jag. Du har även möjlighet att själv bestämma exakt hur du vill placera eller spara ditt kapital samt när och hur du sedan vill plocka ut det. Nackdelen är självfallet att det i stunden är betydlig mer ekonomiskt kännbart att avsätta medel som redan beskattats jämfört med om man kan avsätta motsvarande belopp före beskattningen ägt rum.


Fackförbunden - information om samtliga fackföreningar i Sverige © 2024
  Kontakt | Cookies | Friskrivning | Om Fackförbunden.se

Spexer AB | Org nr: 556971-8926 | Vidkärrsallén, 416 75 Göteborg