Så fungerar a-kassa och facket i Danmark

Danska fackföreningar jobbar med att organisera lönearbetare i Danmark. Det finns både traditionella fackföreningar och gula fackföreningar i Danmark. De traditionella organiserar sina medlemmar efter yrkesområde och bransch, och jobbar bland annat med att förhandla om lönesättning och arbetsvillkor på ett sätt som ska gynna deras medlemmar. De gula fackföreningarna organiseras inte utifrån någon huvudorganisation utan är fristående, och organiserar egenföretagare.

 

I den här texten kommer vi gå igenom vad danska fackförbund gör, hur medlemsskap i dem fungerar, vad skillnaden är mellan traditionella respektive gula fackföreningar, a-kassa i Danmark samt se vilka fack som finns i Danmark.

 

Vad gör danska fackförbund?

 

Danska fackföreningar organiserar arbetare inom olika yrkesområden och branscher. De jobbar bland annat med att förbättra arbetsvillkor, löner och rättigheter för arbetare. Som arbetare går det att ansluta sig antingen till en traditionell fackförening där man organiserar sig utifrån sin utbildning, anställning eller bransch – men det finns också gula fackföreningar som saknar en huvudorganisation. De gula fackförbunden organiserar personer som är egenföretagare.

 

Medlemskap

 

Om man lönearbetar i Danmark kan man bli medlem i en dansk fackförening. Detta oavsett om man är bosatt och folkbokförd i Danmark eller inte. Om man exempelvis är arbetsverksam i Danmark men bosatt i Sverige är det danska fackföreningar man ska vända sig till om man vill ha kontakt med facket, då svenska fackförbund inte kan påverka eller vara behjälpliga när det kommer till danska arbetsvillkor.

 

Som medlem i facket kan man bland annat få hjälp med vägledning beträffande arbete, anställningsvillkor och andra sociala förhållanden. Man kan också få hjälp med bland annat förhandlingar, tvister och juridiskt stöd. Genom att vara medlem kan man dessutom få ta del av exempelvis årlig lönestatistik, utbildningar av olika slag och kan vara en del av ett nätverk som organiserar arbetare.

 

Traditionella och gula fackföreningar

 

I Danmark görs det ibland en uppdelning mellan traditionella respektive gula fackföreningar. Det som skiljer dessa olika typer av fackföreningar från varandra är både deras organiseringssätt men också till viss del inom vilka områden de hjälper sina medlemmar.

 

Traditionella fackföreningar brukar generellt ha som uppgift att förhandla avtal och löner för sina medlemmar. De traditionella fackföreningarna brukar även ha en huvudorganisation som har en mängd olika underorganisationer där arbetarna organiseras utifrån bransch eller yrkesområde.

 

Gula fackföreningar är fristående arbetstagarorganisationer som inte är anslutna till någon huvudorganisation, i vissa fall kan de styras av arbetsgivarna i syfte att förhindra arbetarnas inflytande gällande sina arbetsvillkor, strejkrätt och annan inverkan på anställningsförhållanden. Generellt brukar dessa inte jobba med att förhandla kring avtal och dylikt, utan kan istället påverka förhandlingar genom kollektivavtal. Om man är egenföretagare och således är sin egen arbetsgivare är det vanligt att man vänder sig till en gul fackförening.

 

Arbetslöshetskassa (a-kassa) i Danmark

 

A-kassan i Danmark, kallad a-kasse eller arbejsløshedskasse, är organisationer som syftar till att betala ut arbetslöshetspenning i fall där en medlem blir inkomstlös som följd av arbetslöshet. Vanligtvis är a-kassorna anslutna till antingen en eller flera fackföreningar i Danmark. A-kassan i Danmark är finansierad delvis av skattemedel och delvis av medlemsavgifter.

 

Utöver ekonomisk ersättning kan a-kassan hjälpa till med exempelvis kontakt med Jobcentre (Danmarks motsvarighet till Arbetsförmedlingen), men också att hjälpa medlemmarna att hitta anställning. I vissa fall kan man även delta i utbildningar av olika slag, såsom kurser. Man kan också ta del av personlig rådgivning och coachning.

 

Centralorganisationer i Danmark

 

I Danmark finns det tre huvudorganisationer inom facket. Dessa är följande:

 

  • Akademikernes Centralorganisation (AC): som riktar sig till akademiker som är anställda inom den offentliga eller privata sektorn.

 

  • Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF): som riktar sig till tjänstemän som är offentligt anställda.

 

  • Landsorganisationen i Danmark (LO): Det största fackförbundet i Danmark som organiserar yrkesutbildade arbetare som är anställda i offentlig eller privat regi.

 

Gula fackföreningar (på danska gult fagforbund) som  finns är följande:

 

  • Business Danmark
  • Det Fagliga Hus
  • Frie Funktionærer
  • Kristelig Fagforening
  • Lederna

 

Sammanfattning

 

I Danmark finns det tre huvudorganisationer inom facket: AC, FTF och LO. Dessa organiserar anställda arbetare inom privat och offentlig sektor. Det finns också gula fackföreningar som vänder sig till egenföretagare. Dessa fackföreningar är fristående och saknar huvudorganisation. Facket i Danmark kan hjälpa en med att förhandla arbetsvillkor, löner och hjälpa till vid tvister.

 

Man kan också vara medlem i a-kassa i Danmark för att kunna få hjälp i fall av arbetslöshet. Man kan då få ekonomisk ersättning under tiden man saknar inkomst, men kan också få hjälp att söka nya jobb. A-kassorna är vanligtvis anslutna till antingen ett eller flera fackförbund.


Fackförbunden - information om samtliga fackföreningar i Sverige © 2024
  Kontakt | Cookies | Friskrivning | Om Fackförbunden.se

Spexer AB | Org nr: 556971-8926 | Vidkärrsallén, 416 75 Göteborg