Kollektivavtal

Ofta hör vi ordet kollektivavtal, men alla känner inte till vad ordet innebär. Så vad är då ett kollektivavtal? Jo det är ett avtal upprättat mellan två fria aktörer. Ett avtal med överenskommelser och gemensamma regler inom en viss bransch som representanter för arbetsgivaren och de anställda tillsammans slagit fast vid förhandlingar. I samband med kollektivavtalsförhandlingarna för representanter från fackförbunden i regel arbetstagarnas talan i förhållande till arbetsgivaren och eventuella arbetsgivarorganisationer.

 

Kollektivavtal kan se olika ut men ett par frågor återfinns i princip alltid:

 

  • – Frågor som rör hur mycket arbetsgivaren ska betala till din framtida pension
  • – Vilka kriterier som skall ligga till grund för lönesättning vid löneförhandling
  • – Hur stor ersättning du som arbetar får om ditt barn är sjukt eller om du blir sjuk
  • – Vilken ersättning du får vid obekväma arbetstider och övertid
  • – Vad minimilönen skall omfatta

 

Detta är bara några exempel på frågor som tas upp i avtalen.

Frågor om ditt kollektivavtal

Tycker du att det saknas något i avtalet mellan dig och din arbetsgivare, eller att någonting är konstigt formulerat? Om du har några frågor eller funderingar kring just ditt kollektivavtal kan du alltid kontakta någon av de fackliga representanterna på din arbetsplats, om en sådan saknas går det bra att vända sig direkt till ditt fackförbund.

Se vilka fackavtal som löper ut och när de omförhandlas.

Fördelaktig med kollektivavtal för arbetstagaren

Nästintill alla branscher och arbetsplatser har upprättat kollektivavtal av något slag. Skulle det vara så att där inte finns ett kollektivavtal så är det inte säkert att du som arbetare får dem rättigheter som du förtjänar. På företag som saknar avtal av detta slag brukar inte heller arbetarna har så mycket att säga till om på arbetet. Vilket kan vara problematiskt, därför är det bra om du är anställd hos ett företag som har kollektivavtal.

 

En annan fördel med att ha ett kollektivavtal är att det fungerar som ett regelverk för arbetsplatsen. Anställda kan då enkelt läsa igenom vilka rättigheter de har och vilka regler som gäller. Likaså kan arbetsgivaren se vilka rättigheter och skyldigheter denne har gentemot arbetstagaren. Med ett kollektivavtal på plats känns det i regel tryggare för de anställda.

 

Vidare läsning:


Fackförbunden - information om samtliga fackföreningar i Sverige © 2024
  Kontakt | Cookies | Friskrivning | Om Fackförbunden.se

Spexer AB | Org nr: 556971-8926 | Vidkärrsallén, 416 75 Göteborg