Privattjänstemannakartellen – PTK

Privattjänstemannakartellen eller numera Förhandlings- och samverkansrådet PTK, är en kartell är en sammanslagning av företag eller förbund som tillsammans vill arbeta för en gemensam sak. För när man är många så är det lättare att bli hörd. Det är egentligen grunden rör alla facklig verksamhet. Att gå tillsammans och jobba för bättre arbetsförhållande. PTK arbetar och utbildar på uppdrag av 27 olika fackförbund.

Vad gör Privattjänstemannakartellen?

I all korthet kan man säga att PTK gör det samma som de fackförbund de representerar. Arbetar för att de tjänstemän som är en del av kartellen ska kunna arbeta tryggt. Att de ska ha goda arbetsförhållanden. Samt att de ska kunna få en rimlig pension när den dagen kommer. Vissa frågor som hanteras gäller även hur de ska tas om hand mellan jobb, en annan viktig fråga.

 

Genom att förhandla fram nya kollektivavtal så har PTK lyckats förbättra arbetssituationen för sina medlemmar. De samarbetar med andra fackförbund, återigen med tanken att en större grupp som jobbar tillsammans är starkare. Vilket har visat sig vara sant genom årens lopp. Ett av deras främsta mål är att förhandla sig fram till bra pensioner. I tillägg lägger de fokus på trygghet om du blir skadad på arbetsplatsen, samt omställningsstöd.

 

Men PTK jobbar även en hel del inom organisationen. De satsar på utbildningar och kurser för sina medlemmar. Det kan vara allt från kortare informationsmöten till lite längre kursmöjligheter. Dessa utbildningar är för förbundsmedlemmar och förtroendevalda. När du har mer kunskap är det lättare att fatta goda beslut eller göra visa val. Därför skickar de även ut information och nyhetsbrev som alla kan ta del av.

Hur fungerar PTK?

Kartellen består alltså av 27 olika fackförbund. 18 från Saco, åtta från TCO och så Ledarna. Alla är representerade i PTKs ledning, de har ett parlamentariskt upplägg. Med andra ord blir alla hörda, och besluten fattas tillsammans. Totalt representerar de nästan 900 000 tjänstemän, så det är en rejäl grupp.

 

Vart fjärde år hålls det en stämma. Representanterna från varje grupp är valda baserat på medlemsantal. Det här är PTKs beslutsfattande organ. Mellan stämmorna så styrs kartellen av en överstyrelse. De i sin tur utser styrelsen och ger denna handlingsfrihet. Det är styrelsen som sköter det dagliga arbetet samt företräder PTK på utomstående uppdrag. Under styrelsen finns det sedan olika grupper. Bland annat har du förhandlingsgrupperna och samverkansgrupper som koncentrerar sig på olika frågor, och deltar i förhandlingar.

 

PTK är alltså väl organiserad och fortsätter att aktivt verka för tjänstemännens intressen.


Fackförbunden - information om samtliga fackföreningar i Sverige © 2024
  Kontakt | Cookies | Friskrivning | Om Fackförbunden.se

Spexer AB | Org nr: 556971-8926 | Vidkärrsallén, 416 75 Göteborg