20 goda skäl att gå med i facket

Det finns en mängd anledningar att gå med i facket. Medlemskapet påverkar livet i både stort och smått. Många gånger är det saker som man inte tänker på före det är för sent. Se till att du känner till vilka fördelar du får som fackmedlem så att du inte går miste om något som facket kan hjälpa dig med!

 

gå med i facket

1. Var med och påverka. När du är med i ett fackförbund får du chans att påverka dina arbetsvillkor på ett helt annat vis.

2. Facket hjälper till att förhandla fram bästa möjliga lön för dig.

3. Som förtroendevald får du mer att säga till om inom facket och en högre status på arbetet.

4. Du får juridisk rådgivning och stöd om du hamnar i konflikt med arbetsgivaren.

5. Fackförbundet hjälper även till att styra upp andra slags arbetskonflikter, mobbning och orättvisor.

6. Säkra din inkomst med a-kassa och inkomstförsäkring.

7. Teckna försäkringar till billigare priser. Flera fackförbund har nära samarbete med försäkringsbolag och kan därigenom erbjuda försäkringspaket till rabatterat pris.

8. Få stöd i din arbetssituation. Om det är något som känns besvärligt eller om du bara behöver någon att få prata med kan du vända dig till din fackjour. Kontakta via telefon eller epost.

9. Du har möjlighet att gå med i facket redan som student och få samma fördelar som arbetare men till en mycket låg medlemsavgift.

10. Vissa fackförbund ger ett särskilt studiestöd som hjälper dig finansiera kurslitteratur och materialkostnader.

11. Under speciella förutsättningar kan fackmedlemmar få resebidrag till vistelser i utlandet eller för att kunna besöka andra delar av Sverige.

12. Möjlighet att söka stipendier för utbildnings och fortbildnings tillfällen.

13. Få del av en uppsjö av spännande arrangemang, evenemang och mässor kostnadsfritt eller till kraftigt rabatterat pris.

14. Handla billigare. Erbjudanden om kampanjpris på resor, kläder, försäkringar, el-avtal och mycket mer.

15. Hjälp med arbetsrättsfrågor. Anser du att du blivit orättvist behandlad, diskriminerad eller måste utföra sysslor under icke-acceptabla arbetsförhållanden? Vid sådana tillfällen kan facket gå in och hjälpa till.

16. Få tillgång till statistik och coachning inför lönesamtal.

17. Ta din karriär till nästa steg – facket erbjuder vägledning för dig som vill avancera på arbetet.

18. Kostnadsfritt ”prova-på-medlemskap”. Vissa fackförbund ger dig chans att utvärdera medlemskapet under ett par månader utan kostnad. Detta gäller även dig som driver eget företag i Sverige.

19. Förtroendevalda kan få chans att representera fackförbudet vid en mängd viktiga sammankomster, internationella träffar och samhällspolitiska möten. Varje år åker exempelvis delegationer från respektive fackförbund till Almedalen för att delta under politikerveckan på Gotland.

20. Sist men inte minst: Om du går med i facket ser du till att stärka den fackliga rörelsen i Sverige och därmed ge den vanliga arbetstagaren mer makt på arbetsmarknaden. Ditt ställningstagande gynnar på så vis både dig och många andra i din närhet!


Anpassade medlemsformer

Gå med i facket som timanställd

Trots att anställningsformen timanställning i dagsläget saknar laglig reglering, förekommer den, framför allt inom gruppen unga vuxna. Kortfattat arbetar en timanställd ett obestämt antal timmar under en obestämd tid, där nya avtal sluts var gång arbetsgivaren erbjuder arbetspass och där arbetstagaren väljer att tacka ja till erbjudandet. Det är möjligt för timanställda att ansluta sig till en facklig organisation, men eftersom timanställningen inte regleras av lagen om anställningsskydd [LAS] eller i automatiskt har del av vad kollektivavtalet ger, saknar timvikarier många av de tryggheter som tillsvidareanställda har.

 

Lägre avgift för föräldralediga och sjukskrivna

Normalt beräknas medlemsavgiften hos facken utifrån din nuvarande lön. Det innebär generellt att den som har en högre lön betalar mer än den med mindre månadslön. Oftast erbjuder fackförbund en minimipremie/kraftigare avgiftsänkning till följande grupper: Föräldraledig, sjukskriven, arbetssökande, värnpliktig samt tjänstledig.

 

Vad händer med medlemskapet om man blir gravid och senare är föräldraledig?

Kostnaderna hopar sig gärna när man blir förälder och då kan det kännas lockande att säga upp fackanslutningen, men det finns skäl att tänka över detta beslut noga. Skulle något hända på arbetsplatsen i samband med graviditeten eller senare med din befintliga anställning under föräldrarledigheten, kan facket vägleda och bistå dig i dessa ärenden. Idag ingår en inkomstförsäkring i de flesta fackavtal genom att vara kvar som medlem under föräldrarledigheten behåller du intjänad kvalifikationstid, eftersom tiden då du är föräldrarledig är överhoppningsbar i a-kassan har du således fullt inkomstskydd om du skulle bli uppsagd/arbetslös under föräldrarledigheten.

 

Gästmedlemskap

Vi lever i en global värld och I Sverige arbetar människor från hela världen, många gånger med tillfälligt arbeten och projekt. Personer som kommer från ett land utanför EU/EES och Schweiz kan tillfälligt gå med i något av de två stora facken Unionen (200 kr/år) eller Kommunal (103 kr/mån). För information om gästmedlemskap hos övriga parter, vänd er direkt till respektive organisation.

 

Fackanslutning utan personnummer

Personer som vistas tidsbegränsat eller som nyligen anlänt till Sverige, kan tilldelas ett samordningsnummer. Använd samordningsnummret för att gå med i facket om du saknar ett personnummer.


Skattereduktionen tas bort igen
Från och med juli 2018 blev det billigare att vara med i facket då fackavgiften blev avdragsgill på nytt. Avdragsrätten avskaffades av den borgerliga regeringen 2007 men återinfördes igen 2018. Nu har detta avdrag plockas bort igen för fackavgiften däremot är a-kasseavgiften fortsatt avdragsgill.

 

Här hittar du SFI material om facket. Läs vilken hjälp medlemmar kan få.

Vilka väljer att gå med i facket?

Sverige är tillsammans med Finland de två länder i världen där den fackliga anslutningsgraden är absolut högst. På mitten av 1990-talet var över 85% av alla yrkesverksamma i Sverige fackligt anslutna. Sedan dess har medlemstalen successivt sjunkit till dagens nivå på 71%.

Åldersfördelning

Det är genomgående vanligare att äldre är medlemmar än yngre. Nedanstående grafik visar anslutningsgraden i procent bland anställda inom respektive åldersintervall och klasstillhörighet:
[visualizer id=”707″]

Fördelning mellan kön

Idag är en högre andel anställda kvinnor (74%) än män (68%) fackligt organiserade.
[visualizer id=”699″]

Klassfördelning

Idag väljer fler tjänstemän (74%) att vara med i facket än arbetare (65%). Så har det dock inte alltid varit, historiskt har förhållandet mestadels varit det omvända. Diagrammet visar anslutningsgraden i procent för arbetare respektive tjänstemän och avser utvecklingen mellan åren 1990-2015:
[visualizer id=”711″]

Källa för statistik: LO – Facklig anslutning 2015


Fackförbunden - information om samtliga fackföreningar i Sverige © 2024
  Kontakt | Cookies | Friskrivning | Om Fackförbunden.se

Spexer AB | Org nr: 556971-8926 | Vidkärrsallén, 416 75 Göteborg