Avdrag för fackavgift

För 11 år sedan plockades avdraget på fackföreningsavgifter bort men i juli månad detta år blir medlemsavgiften åter avdragsgill.

Sedan valet 2014 har Vänsterpartiet aktivt drivit frågan om en skattereduktion för fackligt anslutna. I höstas nådde Vänsterpartiet och regeringen i samband med budgetförhandlingarna en överenskommelse som innebär att ett avdrag för fackavgifter åter införs från och med juli 2018. Avdraget sker i form av en skattereduktion om 25 procent och beräknas på den årliga medlemsavgiften. Samtliga fackmedlemmar är berättigade till avdraget förutsatt att man betalar 400 kr eller mer i årliga fackavgifter. Det innebär att de allra flesta medlemmarna får tillbaka 25% av medlemsavgifterna som ett skatteavdrag som automatiskt förs in i deklarationen. Dock påverkar reformen inte alla medlemskap exempelvis studenter och pensionärsmedlemmar, betalar ofta mindre än 400 kr om år i fackavgift.

 

Även om tanken är att fackförbunden skall rapportera in uppgifterna direkt till Skatteverket som sedan lägger till avdragen till deklarationen automatiskt, uppmanas medlemmar att själva kontrollera så att dessa uppgifter stämmer i samband med deklarationen nästa år.

 

Se hur mycket du tjänar på avdraget:

Vi undersöker hur mycket medlemmar i Sveriges fem största fackförbund kommer spara på fackavgifterna från och med juli 2018.

 

Förbund Fackavgift Avdrag Totalt
Unionen 600-2700 kr 150-675 kr 450-2025 kr
Kommunal 1260-6708 kr 315-1677 kr 945-5031 kr
IF Metall 2772-7032 kr 693-1758 kr 2079-5274 kr
Lärarförbundet 600-3900 kr 150-975 kr 450-2925 kr
Vision 648-3396 kr 162-849 kr 486-2547 kr

Samtliga uppgifter i tabellen är beräknade årsvis utifrån aktuella medlemsavgifter 2018-01-09.

Fackavdraget försvinner igen 2019

I och med att Moderaterna och KD:s budget vann riksdagsomröstningen i december 2018, kommer det nynligen återinförda avdraget för medlemskap i fackförbund att med största sannolikhet plockas bort igen. Samtliga allianspartier och Sverigedemokraterna var emot avdraget redan när det beslutades, men det var endast Sverigedemokraterna som aktivt röstade mot budgetförslaget. Men nu när det väntas bli en borgerlig budget försvinner reduktionen igen.


Fackförbunden - information om samtliga fackföreningar i Sverige © 2024
  Kontakt | Cookies | Friskrivning | Om Fackförbunden.se

Spexer AB | Org nr: 556971-8926 | Vidkärrsallén, 416 75 Göteborg