Fackliga organisationer – Nyheter 2019

Tendens inför det kommande året är att antalet fackliga organisationer blir färre och att de som blir kvar istället blir större. Små fackföreningar har svårare att utöva påverka samtidigt som de förväntas erbjuda samma service, tjänster, försäkringar och villkor till sina medlemmar som de stora fackliga organisationerna. Ekvationen är svår att få ihop och därför är det flera fack som överväger att gå ihop med andra förbund alternativt försöker man att på andra offensiva vis bredda den befintliga medlemsbasen.

 

Kanske kommer den omtalade sammanslagningen mellan SLF och Unionen att genomföras under 2019. Mycket tyder på det, men ännu finns det inte något fast datum för när en hopslagning skulle kunna komma att ske.

 

En annan fusion där ambition är att slås ihop under 2019 och blida ett nytt fackförbund senast 2020, är den mellan Jusek och Civilekonomerna. Förmodligen skulle denna kunna ske relativt enkelt, då det finns mycket som förenar dessa båda organisationer.

 

Eventuellt kommer även SEKO och Fastighetsanställdas förbund lyckas komma till skott och gå samman under det kommande året. En utredning om sammanslagning pågår och har varit igång sedan 2017, kanske omvandlas teori till praktik snart.

Detta händer inom facken när det nya året börjar

Brandfacket uppdaterar medlemsförsäkringarna vilket innebär att premierna justeras upp något. Utöver detta har man även lagt till en ny möjlighet att teckna livförsäkring på 6 bb för endast 44 kr per månad.


DIK (Det kreativa facket) har beslutat att påbörja arbetet med att ta fram ett nytt namn på facket.


FTF – facket för försäkring och finans byter namn till Forena 2019. Beslutet fattades tidigare i år och i börjande av nästa år lanseras det nya namnet och en ny grafisk profil kommer då även att implementeras.


Polisförbundet logo

Vid årsskiftet blir det möjligt för Poliser att betala fackavgiften till Polisförbundet direkt medlemsavgift via löneavdrag och autogiro.


srat logo

Den 1 januari händer mycket inom SRAT, både Svenska barnmorskeförbundet och Trafik och Järnväg blir då en del av facket. Samma dag som sammanslagningarna sker, den första januari, tillträder SRAT:s ny förbundsdirektör Anders Berndt, som varit biträdande förbundsdirektör sedan 2012.


Svenska barnmorskeförbundet var den första kvinnliga yrkesföreningen som bildades i Sverige och är idag en Sveriges äldsta fackliga organisationer. Från och med den första 1 januari 2019 blir Barnmorskeförbundet (ca 6000 medlemmar) en del av SRAT, man kommer emellertid att bli en självständig facklig professionsförening inom SRAT, vilket innebär att man kommer fortsätta precis som idag med har till uppdrag att aktivt arbeta med professionsutveckling och opinionsbildning för legitimerade barnmorskor och barnmorskestudenter.

 

Det är möjligt att ansöka om medlemskap hos Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT redan idag, genom att begära utträde ur nuvarande fack och skicka ett meddelande till kansli@srat.se för medlemsansökan. Det nya medlemskapet aktiveras i årsskiftet.


sjf logo

Svenska Journalistförbundet inför från och med januari 2019 möjligheten att bli associerad medlem för nyanlända journalister som fått uppehållstillstånd i Sverige. Medlemskapet kostar 250 kronor per år.

Journalisternas akassa får sänkt månadsavgift från 145 kr/mån (2018) till 135 kr/mån (2019).


stf logo

Sveriges läkarförbund – SLF låter meddela att man avser gå över från att avisera medlemsavgift var fjärde månad till månadsvis avisering, det innebär samtidigt att en administrationsavgift på 30 kr per pappersfaktura tillkommer och det kan vara en god idé att anmäla att upprätta betalning via e-faktura eller autogiro.


Fackförbundet ST storsatsar på att synas och skjuter till 30 miljoner kronor i budgeten för 2019. Det finns sedan 2016 en tydlig ambition om att få förbundet att växa sig större och nu vill man genom ökad exponering få fart på tillväxten. Målsättningen är att 2020 ha 110 000 medlemmar där minst 80 000 är yrkesaktiva.

I samband med årskiftet höjs månadsavgiften med 9 kr/mån för ST-medlemmar som tjänar 25 000 kr/mån eller mer.


tull kust logo

Från och med 1 januari 2019: Höjer Tull-Kust sina medlemsavgifter med 6 kr för avgiftsklass 1 (för löner upp till 26.999 kr/mån) från 194 kr/mån till 200 kr/mån samt avgiftsklass 2 (för löner från 27.000 kr/mån och uppåt) från 284 kr/mån till 292 kr/mån.


Trafik och Järnväg – TJ (ca 4000 medlemmar) blir från och 1 januari en del av SRAT. Precis som nu fortsätter medlemmarna även att vara med i ett SACO-anslutet fackförbund och de aktiva yrkesverksamma medlemmarna behålla samma medlemsavgift som nu dvs. 240 kr/mån.


Tandläkarförbundet valde lagom till det nya året en ny ordförande Chaim Zlotnik, tidigare ordförande i Tjänstetandläkarna.


Vision ansluter sig till Kirva vilket gör att medlemmar som har en digital brevlåda från och med den första månaden på det nya året kommer att få månadsavin där istället för som en pappersavi via posten.


 

Karensdagen tas bort vid årsskiftet

Det nya året inleds med att karensdagen slopas och istället ersätts med ett karensavdrag. Vid sjukdom har den första dagen på sjukdomsperioden varit en så kallad karensdag (obetald dag) där inkomsten bortfaller, nackdelen med detta upplägg är att yrkesgrupper som arbetar heltid men med långa pass och färre dagar i veckan, drabbats av orimligt stora inkomstbortfall vid sjukdom. Därför införs nu istället ett karensavdrag som beräknas med 20% av en genomsnittlig veckoersättning i form av sjuklön. För de flesta blir det ingen förändring i kostnaden, men avdraget utjämnar kostnaden för karens mellan samtliga heltidsarbetande.

Facklig årskrönika 2018

Fortsatt brottas flera fackförbund med vikande medlemsantal, inte minst är detta påtagligt bland LO-facken där Kommunal nu fått se sig (för överskådlig tid) permanent omsprungna av Unionen i giganternas kamp om att vara störst. Det är tveksamt om skatteavdraget för fackföreningsavgiften som återinfördes haft någon större påverkan på medlemsantalen hos de olika facken.

 

Negativ uppmärksamhet

2018 var annars ett år som präglades av hårda granskningar från pressen och flera fackförbund blev på ett eller annat vis satta under luppen. Svenska Transportarbetareförbundet, Byggnads och Unionen har alla blivit hårt granskade/kritiserade av Aftonbladet som bland annat avslöjat hur medlemspengar gått till flygresor i business class, lyxhotell och kombinerade affärs- och semesterresor. Likaså har Unionen lagt betydande belopp på studieresor till olika delar av världen och en satsning gjorts på att öppna ett fackligt kontor i New York. Kritiken har huvudsakligen handlat om hur man använt medlemmarnas pengar och detta gäller inte bara resor och tveksamma interna upplägg, också Kommunalarbetareförbundets årliga stöd till Socialdemokraterna (S) ifrågasätts då andelen LO-medlemmar som sympatiserar med det politiska partiet minskat till runt 40% (beräkning utifrån valresultatet 2018).

 

Vilka långsiktiga konsekvenser skriverierna får återstår att se, dock har flera fackliga organisationer redan valt att förbjuda semester i samband med tjänsteresor samt valt att ta bort/begränsa möjligheterna att flyg i business class.

 

Följetongen med Svenska Hamnarbetarförbundet fortsätter och det är ännu oklart om den långdragna Hamnarbetarkonflikten i Göteborg som pågått sedan april 2016 kan få en lösning under 2019. Dock syns vissa tecken på att ett kollektivavtal som samtliga parter i den infekterade konflikten kan tänka sig acceptera snart kan komma att finnas på plats.

Facken som lämnade Nordea Bank

När Nordea meddelade att avsåg att flytta sitt huvudkontor från Sverige till Finland fick storbanken ta emot kritik från fackligt håll och flera organisationer sa att man övervägande att byta bank vid en flytt. Nordea visade sig mena allvar med sina planer och det gjorde även flera fackförbund.

 

Handels, Kommunal (redan sedan tidigare Swedbank-kunder, dock avser man flytta alla konton),Transportarbetareförbundet samt Centralorganisationen LO har alla fattat formella beslut om att lämna Nordea och gå till Swedbank, även SEKO har uttalat att man har för avsikt att lämna Nordea och har fattat ett inriktningsbeslut. Övriga LO-förbund har ännu inte fattat beslut om att flytta sina bankkonton. Ännu så länge erbjuder fortfarande de flesta facken medlemslån hos Nordea.


Fackförbunden - information om samtliga fackföreningar i Sverige © 2019
  Kontakt | Cookies | Friskrivning | Om Fackförbunden.se

Spexer AB | Org nr: 556971-8926 | Vidkärrsallén, 416 75 Göteborg