Fackliga organisationer – Nyheter 2020

Under 2020 löper närmare 500 st olika kollektivavtal ut, det innebär att det kommande året blir ett hektiskt år för avtalsrörelsen. Detta år förväntas dessutom flera för fackföreningsrörelsen stora och grundläggande hjärtfrågor komma upp på förhandlingsbordet. Frågor som rör LAS, flexiblare anställningar samt efter press från EU; minimilöner är saker som kan komma att beröras i samband med förhandlingarna mellan arbetsmarknadens parter. Dessutom skall parterna komma överens om hur den fortsatta löneutvecklingen skall se ut, Industrifacken har ställt krav på en treprocentig ökning medan arbetsgivarna anser att en eventuell höjning bör vara betydligt mer beskedlig.

Detta händer inom facken när det nya året börjar

Akavia bildas efter en sammanslagning av de båda fackförbunden Civilekonomerna och Jusek. Förhoppningen är att en större organisation skall locka fler medlemmar, genom att erbjuda en starkare förhandlingsröst och bättre medlemsvillkor.


Unionen fortsatte att växa under 2019 och fick under det gångna året ytterligare 15 000 nya yrkesverksamma medlemmar. Samtidigt höjdes fackavgiften med 10 kr för alla yrkesverksamma medlemmar med löner över 25.000 kr per månad, från 225 kr/mån till 235 kr/mån.


Kommunal valde att höja medlemsavgiften för de lägsta avgiftsnivåerna, detta gör man för att ta bort skillnaden mellan självkostnaden och den lägsta avgiftsnivån med målsättning att varje medlem skall bära sin egen kostnad. Den första höjningen skedde 1 januari 2020, ytterligare justeringar väntas senare under året. Aktuella medlemsavgifter i Kommunalarbetareförbundet är  125-618 kr / mån från och med 1 januari.

Avgiften till Kommunals a-kassa höjs med 4 kronor per månad, vilket innebär att fackliga medlemmar betalar 113 kr/mån och icke-fackliga medlemmar betalar 116 kr/mån till arbetslöshetskassan från och med årsskiftet.


IF Metall höjer a-kasseavgiften med 6 kronor per månad, vilket innebär att fackliga medlemmar betalar 112 kr/mån och icke-fackliga medlemmar betalar 122 kr/mån till arbetslöshetskassan från och med årsskiftet.


Byggnads  höjer a-kasseavgiften med 2 kronor per månad, vilket ger en medlemsavgift på 110 kr/mån från och med 1 januari 2020.


Under 2020 kommer Teaterförbundet under förbundsmötet besluta om man skall byta namn eller behålla det nuvarande facknamnet.


Fackförbunden - information om samtliga fackföreningar i Sverige © 2022
  Kontakt | Cookies | Friskrivning | Om Fackförbunden.se

Spexer AB | Org nr: 556971-8926 | Vidkärrsallén, 416 75 Göteborg