Fackliga organisationer – Nyheter 2024

Om avtalsrörelsen var i fokus förra året väntas årets löneförhandling 2024 mellan fack och arbetsgivare få betydlig mindre uppmärksamhet. Samtidigt skall ett antal mycket viktiga kollektivavtal förhandlas fram inom bland annat vård och omsorg, vilket berör omkring 1,2 miljoner anställda inom region och kommun. Verksamheter som under fjolåret satts under mycket hård press, när kommuner och regioner tvingats till nedskärningar och besparingar.

 

Samtidigt kvarstår pressen på de svenska hushållen, där räntorna befinner sig på en högre nivå än tidigare och levnadskostnaderna gått upp.  För fackförbunden och a-kassorna medför detta nya utmaningar, å ena sidan tender fler att söka sig till dessa organisationer i tider av ekonomisk oro, samtidigt rapporterar flera fackförbund om skenande kostnader kopplade till inkomstförsäkringar när samhällsekonomin bromsar in. Lägg där till att flera fackliga organisationer har sina pengar placerade på börsen, vilket i tider av nedgång riskerar att urholka de ekonomiska tillgångarna.

 

En tydlig trend som syns är att flera fackförbund och a-kassor tvingas höja sina medlemsavgifter, dessa höjningar motiveras i första hand utifrån ökade omkostnader. Samtidigt ökar intresset för medlemskap, totalt växte arbetslöshetskassorna med 1,1% eller 45 000 personer. Ser man till facket är trenden spretig, där Saco och LO tappar medlemmar medan TCO fortsatt växer bland yrkesverksamma, sett till hela fackföreningsrörelsen så växte den något under 2023.


Förändrade medlemsavgifter 2024

 

Byggnads

Vid starten av det nya året höjde Byggnads deras medlemsavgift inom intervallet 56-614 kr/mån upp till intervallet 58-625 kr/mån. Storleken på medlemsavgiften baseras på din inkomst och sätts utifrån sju olika steg.

 

Elektrikerna

Elektrikerna höjde sina avgifter med mellan 5-30 kr/mån från årsskiftet.

 

Fackförbundet ST

Fackförbundet ST har höjt de återkommande medlemsavgifterna med mellan 20-23 kr/mån vilket innebär att den med lön upp till 15 999 kr/mån betalar 172 kr/mån och den som tjänar mer än 28 000 kr per månad betalar 287 kr/mån.

 

Även ST arbetslöshetskassa höjer månadskostnaden med 10 kr/mån från 135 kr/mån till 145 kr/mån.

 

Fastighets

Fastighetsanställdas Förbund höjde avgiften med 12 kr/månad för samtliga fackmedlemmar från och med 1 Jan 2024. Dessutom höjdes Fastighets a-kassa med 20 kr/mån vid årsskiftet.

 

GS-facket

Hos GS-facket betalar du 1,6% av lönen. 2024 höjd lönetaket från 34 375 kr/mån och en maxavgift på 550 kr/mån till 35 784 kr/mån till en ny maxavgift på 573 kr/mån. Ingen höjning sker med GS-akassa.

 

Handelsarbetareförbundet

Notera även att Handels:s a-kassa höjde avgiften i september 2023 med 20 kr/mån från 145 kr/mån till 165 kr/mån.

 

Hotell och Restauranganställdas

Notera att a-kassan för Hotell och Restauranganställda höjde sin månadsavgift med 10 kr/år vid årsskiftet. Numera är kostnaden 175 kr/mån.

 

IF Metall

IF Metall höjer medlemsavgifterna där lägsta avgiften höjs med 9 kr upp till 239 kr/mån och den högsta avgiften höjs med 24 kr/mån upp till 657 kr/mån. Dessutom höjdes avgiften för arbetslöshetskassan från 129-139 kr/mån 2023 till 135-145 kr/mån 2024, där den lägre kostnaden avser fackmedlemmar och den högre för den som enbart är ansluten till IF Metall a-kassa.

 

Kommunal

Notera att kommunal höjde sin a-kassa från 124 kr/mån till 132 kr/mån i september 2023 .

 

Kyrkans Akademikerförbund

Kyrka minskar ersättningstiden från 200 dagar till 160 dagar i inkomstförsäkringen.

 

Ledarna

Ledarna har vuxit de senaste åren och har idag över 100 000 medlemmar. Från och med 1 oktober 2023 sänkte Ledarna avgiften med 13 kronor per månad, detta för att kostnaderna för förbundets medlemmar ökar – här bryter man trenden bland fackförbund genom att sänka istället för att höja avgifterna.

 

Livs

Livs höjer sin avgift med 10 kr/mån. Motiveras av kostnads ökningar för förbundet.

 

Målareförbundet 

Från och med 1 januari 2024 höjs medlemsavgiften med 4,1%. Nya avgifter är 224 kr/mån grundavgift och 568 kr/mån helbetalande, den reducerade avgiften ligger på 457 kr/mån. De första månaderna betalar alla nya medlemmar endast grundavgiften på 224:- Alla som värvar nya fackmedlemmar får dessutom 1000 kr per ny ansluten.

 

Psykologförbundet

Psykologförbundet höjde det ordinarie medlemskapet med 10 kr vilket medför en månadskostnad om 370 kr under 2024. Samtidigt sänkte man avgiften för studenter från 30 kr/mån till 10 kr/mån.

 

SEKO

Ändrar och höjer medlemsavgifterna för medlemmar med mest högst lön. För dig med en lön mellan 27 000-29 999 kr/mån höjs avgiften med 5 kr/mån. För löner mellan 29 999-46 999 kr/mån höjs avgiften med 10 kr/mån och för de med en lön över 46 999 kr/mån höjs avgiften med 15 kr/mån. Under 2024 hamnar medlemsavgifterna hos SEKO mellan 50-370 kr/mån. Från och med i år är det möjlighet för SEKO anslutna att förlänga den befintliga inkomstförsäkringen som löper under 100 dagar med ytterligare 100 dagar.

 

Notera även att SEKO a-kassa höjt sin avgift med 20 kr från och med 1 jan 2024 vilket innebär en ökning från 148 till 168 kr/mån för Transportmedlemmar samt 157 kr till 177 kr/mån för de utan fackanslutning.

 

SFS – Spelarföreningen

Har ändrat och höjt flera medlemsavgifter medlemmar betalar nu mellan 50-250 kr/mån.

 

SULF

SULF som organiserar universitetspersonal – har höjt sin medlemsavgift under 2023 med 5 kr från 270 kr/mån till 275 kr/mån.

 

Svenska Transportarbetareförbundet

Vissa avdelningar exempelvis Avdelning 28 har beslutat att höja sin medlemsavgift. Höjningarna är små och motiveras av ökande kostnader. Ändringarna innebär att * förbundsavgift varierar mellan 91-438 kr/mån och avdelningsavgift varierar mellan 2–152 kr/mån storleken varierar utifrån din lön .

Notera även att Transports a-kassa höjt sin avgift med 20 kr från och med 1 jan 2024 vilket innebär en ökning från 148 till 168 kr/mån för Transportmedlemmar samt 157 kr till 177 kr/mån för de utan fackanslutning.

 

Sveriges Arbetares Arbetslöshetskassa

Notera att Sveriges arbetares höjde sin a-kassa med 10 kr/mån från 135 kr/mån till 145 kr/mån

 

Sveriges arkitekter

Höjer medlemsavgiften från och med 1 jan 2024 med 12 kr/mån, därutöver tillkommer en extra tillfällig höjning med 39 kr/mån (som avser innevarande året) som beslutades under en extrastämma i februari 2024. Motiveringen till höjningen är skenande kostnader för inkomstförsäkringen under 2023 uppgick dessa omkostnader till 14 miljoner ett normalt år är kostnaden för Sveriges Arkitekters inkomstförsäkring omkring två miljoner kronor.

 

Säljarnas

Säljarnas har höjt sin medlemsavgift rejält med 50 kr från 299 kr/mån till 349 kr/mån. För student och senior ligger avgiften på 49 kr/mån men då ingår ingen inkomstförsäkring.

 

Tull-kust

Tull-kust har justerat sina medlemsavgifter och genomfört planerade höjningar för 2024, under 2023 gjordes inga höjningar. De nya avgifterna är 240-342 kr/mån beroende på om du tjänar över eller under 31000 kr/mån. Tull-kust medlemsantal ökade med 3,4% under 2023 och har man totalt 3518 medlemmar varav 1960 aktiva fler aktiva medlemmar än tidigare.

 

Unionen

Unionen höjder kostnaden för tilläggsförsäkringen för inkomstförsäkringen för den som tjänar över 60000 kr/mån och som vill förlänga rätten till ersättning till 200 dagar.


Musiker planerar ny facklig sammanslutning

 

Ett gammalt band återknyts sannolikt inom kort. Musikerförbundet och Symf planerar att återförenas igen den 1 januari 2025 efter 40 års uppdelning i två olika fackförbund. I och med den tilltänkta sammanslagningen väntas uppskattningsvis ca 4000 svenska yrkesmusiker samlas inom en och samma medlemsorganisation.


Fler yrkesverksamma ansluter sig till facket

Under 2023 och fram till 2024 ökade antalet yrkesverksamma* inom de tre stora centralorganisationerna LO, TCO och SACO med ca 10 000 personer. Samtidigt är det viktigt att notera att det endast är TCO som växer med 18 940 medan LO och SACO backar med 6 106 respektive 2 317. Trenden likar tidigare år där TCO är den centralorganisation som växer, medan framförallt LO tappar medlemmar. Ett skäl till detta är att en allt större del av de yrkesverksamma är tjänstemän samtidigt som andelen arbetar minskar. Sveriges snabbast växande fackförbund 2024 är Akademikerförbundet SSR medan Unionen är det största facket.  Sett över tid är trenden den att arbetstagarorganisationerna blir färre och större.

*Bygger på en uppskattning då TCO uppger medlemssiffor i yrkesverksamma medan SACO och LO endast uppger totala antalet medlemmar.

TCO 2023 2022 Förändring
Fackförbundet ST 65 637 65 713 -76
Finansförbundet 25 027 24 744 283
Forena 13 448 13 189 259
Försvarsförbundet 3 386 3 155 231
Journalistförbundet 9 872 9 909 -37
Scen & Film 6 715 6 591 124
Polisförbundet 21 257 20 458 799
SYMF 1 386 1 497 -111
TULL-KUST 1 960 1 895 65
Unionen 616 400 599 835 16 565
Vision 146 097 144 116 1 981
Vårdförbundet 89 803 90 955 -1 152
Antal yrkesverksamma medlemmar  1 000 988 982 057 18 931

Yrkesverksamma medlemmar i TCO-förbunden 31 december 2023 och 2022.

SACO 2023 2022 Förändring
Akademikerförbundet SSR 77 776 76 778 998
Akavia 139 483 134 878 4 605
DIK 20 417 19 839 578
Fysioterapeuterna 12 058 12 165 -107
Kyrkans Akademikerförbund 3 224 3 319 -95
Sveriges Lärare 294 832 321 516 -26 684
Naturvetarna 35 056 34 311 745
Officersförbundet 20 189 19 601 588
Reservofficererna 1 986 2 044 -58
Sjöbefälsföreningen 4 802 4 553 249
SRAT 21 209 21 171 38
Sveriges Arbetsterapeuter 10 273 10 288 -15
Sveriges Arkitekter 14 418 14 237 181
Sveriges Farmaceuter 6 916 7 075 -159
Sveriges Ingenjörer 172 904 167 396 5 508
Sveriges Läkarförbund 57 991 57 031 960
Sveriges Psykologförbund 12 559 12 216 343
Sveriges Skolledare 16 948 7 127 9 821
Sveriges Tandläkarförbund 6 916 6 916 0
Sveriges Universitetslärare och forskare 22 414 22 193 221
Sveriges Veterinärförbund 3 349 3 383 -34
Totalt antal medlemmar SACO 955 720 958 037 -2 317

Tabellen avser totala medlemsantalet i Saco-förbunden 31 december 2023 och 2022.

LO 2023 2022 Förändring
Byggnads 99 600 102 044 -2 444
Elektrikerna 22 782 22 261 521
Fastighets 26 268 26 818 -550
GS-Facket 41 906 43 854 -1 948
Handels 151 587 153 292 -1 705
Hotell- och Restaurangfacket 25 256 25 206 50
IF Metall 300 306 302 097 -1 791
Kummunal 506 550 502 909 3 641
Livs 24 985 25 491 -506
Musikerna 2 738 2 497 241
Målarna 12 695 13 040 -345
Pappers 17 093 17 284 -191
SEKO 96 949 97 826 -877
Transport 54 619 54 821 -202
Totalt antal medlemmar 1 383 334 1 389 440 -6 106

Tabellen avser totala medlemsantalet i LO-förbunden 31 december 2023 och 2022.

 

 


Fackförbunden - information om samtliga fackföreningar i Sverige © 2024
  Kontakt | Cookies | Friskrivning | Om Fackförbunden.se

Spexer AB | Org nr: 556971-8926 | Vidkärrsallén, 416 75 Göteborg