Arbetstagarens rätt och skyldigheter på jobbet

Som arbetstagare har du både rättigheter och skyldigheter i arbetslivet. Det är viktigt att hitta balansen mellan de två, vilket naturligtvis också gäller för din arbetsgivare. Till att börja med så har du vissa rättigheter. Många av dessa är reglerade av kollektivavtal och lagar, som det har tagit flera år att förhandla sig fram till.

En arbetstagares rättigheter

Det finns en rad med rättigheter, och även förgreningar inom varje område. Bland de viktigaste är de följande. Du har rätt till:

 

1.Ett skriftligt avtal. I detta ska både dina och arbetsgivarens alla uppgifter vara inkluderade, så det är tydligt vilka avtalets parter är. Det ska även anges hur mycket du ska jobba och till vilka tider. Samt naturligtvis den så viktiga lönen.

 

2.En säker arbetsmiljö. Det här är ett vitt område, men grundläggande är att du inte riskerar skador på arbetet. Skulle något hända måste det även finnas allt som behövs för enklare första hjälpen. Men arbetsmiljö kan också vara psykisk press av olika slag.

 

3.Du måste anmäla när du är sjuk, vilket kan ske på olika sätt.

 

4.Vård av sjukt barn. Den här rättigheten gäller fram till att barnet fyller 12 år. I samband med en födsel så har båda föräldrarna också rätt att vara hemma med lön under en viss period.

 

5.Alla har rätt till 25 dagars semester, även om en del har fler. Hur och när du ska ta ut dessa faller under andra avtal eller personliga överenskommelser.

Vad du är skyldig din arbetsgivare

Den anställde har även vissa skyldigheter som ska uppfyllas. Du måste:

 

1.Utföra dina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. Detta inkluderar att följa de instruktioner och anvisningar som finns.

 

2.Komma i tid och arbeta hela ditt pass. Vare sig det finns stämpelkort eller inte är detta en av dina skyldigheter.

 

3.Följa de säkerhetsföreskrifter som finns samt använda eventuell skyddsutrustning. Det är alltså arbetsgivarens skyldighet att göra arbetsplatsen säker men din att utnyttja de hjälpmedel som finns.

 

4.Undvika att driva verksamhet som är i konkurrens med din arbetsgivare.

 

5.Vara försiktig även utanför arbetstiden så att du inte säger eller gör något som kan skada din arbetsgivare.

 

6.Respektera eventuell tystnadsplikt eller sekretessavtal som du har skrivit under.

 

Många av dessa skyldig-och rättigheter balanserar varandra. I princip är det en fråga om att jag gör mitt och du tar hand om ditt. Det är bra att vara medveten om dessa regler, och göra vad du kan för att följa dem.


Fackförbunden - information om samtliga fackföreningar i Sverige © 2024
  Kontakt | Cookies | Friskrivning | Om Fackförbunden.se

Spexer AB | Org nr: 556971-8926 | Vidkärrsallén, 416 75 Göteborg