Ett aktivt fackligt engagemang

Facket har spelat en viktig roll i Sveriges historia. Det första förbundet grundades 1846, det var typograferna som gick samman. Men vägen fram till vad facket innebär idag har varit lång och tidvis slitsam. Strejker och sammandrabbningar var vanliga på den tiden. Nu är det förhandlingar och avtal som gäller.

 

Tack vare det idoga arbetet av svenska fackföreningar har landet idag en relativt balanserad arbetsmarknad. Alla har sina rättigheter, både arbetsgivare och arbetstagare är skyddade av lagar och avtal. Samtidigt så finns det vissa regler som du måste följa, det är inte en djungel där alla gör som de vill.

Att jobba inom facket

Det kanske verkar som att det mesta har gjorts redan, att facket inte är lika viktigt som tidigare. Men så är absolut inte fallet. Idag anordnas inte strejker och demonstrationer i samma utsträckning som tidigare. Men medlemmarnas rättigheter måste fortfarande skyddas och förbättras.

 

Till att börja med har du facktopparna eller ordföranden. De tar ledningen och är föreningens ansikte utåt. Vanligtvis så representerar de fackförbundet vid olika tillställningar, sammankallar styrelsen och leder möten. Deras roll är offentlig och ansvarsfull, bland annat är det deras uppgift att se till att besluten genomförs.

Mindre offentliga men minst lika viktiga poster

Mycket av fackets arbete utförs bakom kulisserna så att säga. Ett fackombud, till exempel, väljs av medlemmarna och fungerar som en länk mellan föreningen och arbetsgivaren. En viktig position som kräver skicklighet i kommunikation. Dels måste de förstå exakt vad medlemmarna önskar och har rätt till. Men detta måste vägas mot arbetsgivarens åsikter och vilja att samarbeta.

 

Det finns olika sorters fackliga förtroendeuppdrag, bland annat som skyddsombud, kontaktmän och arbetsplatsombud. Alla dessa är skyddade av lagar som gäller inte bara när de är aktiva ombud men också efteråt. Ingen ska behöva riskera sin anställning eller löneförmåner på grund av fackligt arbete.

Grundläggande krav för att jobba med facket

Det är naturligtvis viktigt att dela fackföreningens ideal och inriktning. Du måste tro på det du håller på med. Vanligtvis så hjälper det att ha jobbat inom yrkesgruppen en viss tid så att du verkligen förstår de frågor som det handlar om.

 

Vissa positioner kräver lite mer utbildning än andra. Men de flesta har behov av en facklig grundkurs, sedan kan du utgå därifrån för vidareutbildning. Vissa kurser är en rättighet som erbjuds de som blivit valda till en position. Ju mer du satsar desto längre kan du komma med facket. Det viktiga är att du anser att facket fyller en stor funktion i samhället.


Fackförbunden - information om samtliga fackföreningar i Sverige © 2024
  Kontakt | Cookies | Friskrivning | Om Fackförbunden.se

Spexer AB | Org nr: 556971-8926 | Vidkärrsallén, 416 75 Göteborg