Utvecklas och trivs bättre på jobbet

Alla tappar inspirationen någon gång, här kommer 8 tips som hjälper dig hitta motivationen att arbeta igen.

1. Engagera dig mer

Engagemang är nyckeln till mycket i livet. För att vi skall få det vi önskar krävs i regel att vi aktiverar oss på ett eller annat vis. Att vara närvarande, intresserad och delaktig, ja helt enkelt engagerad ökar chanserna för trivsel inom arbetslivet och livet i stort avsevärt. Om man en längre tid stängt av och gått in för att göra minsta möjliga på arbetet, kan det vara svårt att ställa om, en bra början kan då vara att försöka ändra en del (o)vanor som försvårar engagemang.  En sak kan vara att bestämma sig för att man inte skall använda mobiltelefonen när man sitter med andra, att aktivt lyssna på det andra säger samt att ställa frågor när nya arbetsmoment introduceras. Några sådan mindre förändringar kommer göra att du får betydligt större kunskap om arbetet och inblick i hur dig kollegor tänker och känner.  Som bonus kommer dina kollegor och eventuella chefer att märka in stor förändring och uppfatta dig som betydligt mer engagerad än tidigare.

2. Utbildning inom arbetet

De flesta arbetsgivarna uppskattar arbetstagare som vill lära sig nya saker. En anställd som bemästrar nya färdigheter och kompetenser kommer inte bara själv att växa utan kommer även i förlängningen hjälpa verksamheten i stort att utvecklas. Som arbetstagare gäller det att passa på och hålla sig framme när relevanta kurser och utbildningar erbjuds av arbetsgivaren. Det kan även vara en god idé att själv söka upp utbildningar som kan vara verksamheten till gagn och lägga fram dessa som förslag till chefen. Som alltid är det viktigt att kunna motivera varför just du bör få möjlighet att läsa just denna kurs och på vilket vis en sådan utbildning skulle kunna hjälpa verksamheten i stort.

3. Ta rygg på en kollega

Vi har alla olika färdigheter och arbetar på olika vis. Det är lätt att få för sig att det sätt man själv utför en arbetsuppgift är det bästa. Men det finns mycket att lära av andra. Våg öppna upp och se hur andra arbetar för att vässa dina färdigheter ytterligare. Om du mot förmodan inte lär dig något nytt kommer du hur som helst bli stärkt i din egen färdighet.

4. Delta i konferenser

Nya vägar och möjligheter öppnar sig ofta i samtal och träffar med andra likasinnade människor. Att nätverka är ett begrepp som börjar kännas lite slitet, men vikten av att knyta nya kontakter och utöka sina horisonter tillsammans med andra bör aldrig underskattas. Denna typ av socialsammankomster ger ofta upphov till inspiration och nytänkande.

5. Ta mer ansvar

Ett bra knep att ta till när man upplever att allt går i gamla hjulspår, är att utmana sig själv genom att ta på sig mer ansvar. Hur bekvämt det än må vara, kommer de flesta av oss att bli uttråkade om vi inte utvecklas. Att ta mer ansvar innebär att man till viss del kastar sig ut i ovisshet, man kan nämligen aldrig fullt ut veta vad ett nytt ansvarsområde innebär innan man bemästrat det. När vi kastar oss ut i ovisshet, dvs. utmanar oss själva är vi som mest levande och oavsett vad som sedan följer kommer vi att få lära oss en hel del nytt om oss själv och om andra.

6. Engagera dig i fackliga frågor

Ett fackligt engagemang innebär att du gör något inte bara för dig själv utan också tar ansvar för dina kollegors behov och rättigheter. Att vara ett fackligt ombud är en nyckelroll, du utgör nämligen den levande länken mellan fackmedlemmarna på arbetsplatsen och den fackliga organisationen.  Hur väl det fungerar med de fackliga ombuden ute i verksamheterna har stor betydelse för hur dina och kollegornas arbetsförhållanden i vardagen kommer att se ut. Som representant kommer du även att få tillgång till kurser och konkret erfarenhet av hur arbetsrätten upprätthålls på din arbetsplats.

7. Våga söka nya utmaningar

Det är ganska vanligt att företag och verksamheter rekryterar personal till nya och befintliga tjänster internt. Här gäller det att våga och prova söka, oftast är det bättre att låta andra bedöma hur väl man lämpar sig för en tjänst. Din uppgift är bara att vilja och våga söka nya utmaningar, vilket är enklare sagt än gjort. Men kom ihåg att man inte kan få mer än ett nej, däremot kommer du garanterat inte få något ja om du aldrig vågar skicka in din ansökan.

8. Ta tjänstledigt

Det kan låta kontraproduktivt att söka tjänstledigt om man samtidigt vill utvecklas och trivas bättre på jobbet, men att få lite mer tid borta från arbetet kan leda till att man upptäcker allt det där som man faktiskt tycker om med sitt arbete. En tidsbegränsad tjänstledighet kan även göra det möjligt att prova på att arbeta med något annat eller ge tid och energi till studier, vilket i sin tur kan ge nya perspektiv på ditt gamla arbete.

 


Fackförbunden - information om samtliga fackföreningar i Sverige © 2024
  Kontakt | Cookies | Friskrivning | Om Fackförbunden.se

Spexer AB | Org nr: 556971-8926 | Vidkärrsallén, 416 75 Göteborg