Rätt eller inte till tjänstledighet?

En arbetstagare har alltid rätt till att vara ledig ifrån sitt arbete om vissa skäl föreligger. Det finns en rad olika lagar och regler som styr över all den ledighet som inte räknas som semester. För att kunna få sin ledighet beviljad så krävs det att man har ett legitimt skäl som dessutom kan vara lagstadgat.Tjänstledighet är således inte en självklar rättighet utan ansökan måste alltid prövas. Det kan dock finnas andra skäl  i till exempel kollektivavtalen som kan ge rätt till semester och ledighet av andra skäl än de arbetslagarna föreskriver.

 

Det kan även vara så att arbetstagaren och arbetsgivaren tillsammans har kommit överens om ett giltigt skäl till ledighet om lagarna och kollektivavtalet tillåter att de gör så. Om detta är fallet ska man alltid försöka göra en skriftlig överenskommelse om att ni har diskuterat och tillsammans godkänt ledigheten så att det inte blir några oklarheter och diskussioner senare.

 

En väldigt vanlig orsak till tjänstledighet är att man tar ledigt för att kunna studera klart eller för att kunna hoppa på en utbildning. Detta är alltid en lagstadgad orsak då det står skrivet i studieledighetslagen att du får göra på just det här viset. Enda kravet för att kunna ta ledigt för studier är att du ska ha varit anställd hos samma arbetsgivare under de senaste sex månaderna och sammanlagt under tolv månader under de senaste två åren. Det finns heller inga krav på att du till exempel måste studera någonting som är relaterat till ditt nuvarande jobb utan du kan välja helt fritt precis som vanligt. Själva ledigheten kommer då att beviljas till dess att studierna blivit klara. Man får dock ha i åtanke att arbetsgivaren alltid har rätt att kunna skjuta upp den begärda ledigheten i upp till 6 månader. Av den anledningen ska man alltid vara ute i god tid och ha en rejäl framförhållning med din ansökan.

Detta gäller för tjänstledighet:

 

I enlighet med studieledighetslagen har arbetstagare som varit anställda hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller under minst tolv månader under de senaste två åren rätt till tjänstledighet för studier.

 

Likaså har den som vill starta ett nytt eller driva ett befintligt företag rätt att under högst sex månader få tjänstledigt för att få möjlighet att utveckla bolaget.

 

Däremot har inte den som vill prova på ett annat arbete någon laglig rätt till tjänstledighet, däremot kan arbetsgivaren om denna vill, bevilja tjänstledighet i upp till sex månader för detta syfte.


Fackförbunden - information om samtliga fackföreningar i Sverige © 2024
  Kontakt | Cookies | Friskrivning | Om Fackförbunden.se

Spexer AB | Org nr: 556971-8926 | Vidkärrsallén, 416 75 Göteborg