Avtalsrörelse

Årets avtalsrörelse är mindre än en del andra år. De största kollektivavtalen som kommer förhandlas fram under året berör regioner och
kommuner. Därutöver kommer även ett antal mindre avtal inom det privata näringslivet att omförhandlas. Detta är lite av ett mellanår, istället kommer 2025 vara ett stor år för avtalsrörelsen då industrins parter åter möts för förhandlingar.

 

Den 31 mars 2024
Kommunal, Vårdförbundet, Läkarförbundet, Sveriges Lärare, Allmän Kommunal Verksamhet och AkademikerAlliansen förhandlar med arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona. Sex huvudöverenskommelser behöver förhandlas fram vilka gäller för omkring 1,2 miljoner anställda i kommuner och regioner.

 

Förra årets avtal – 2023
Förhandlingarna är över för detta år. Nu blickar fackförbunden framåt mot 2023 som är ett aktivt år för avtalsrörelsen, där facket och arbetsmarknadens parter efter förhandlingar skall sluta ett stort antal nya avtal. Under 2023 kommer exempelvis Unionen teckna över 80 kollektivavtal och Kommunal förhandla fram över 60 liknande avtal. Stora delar av den svenska arbetsmarknaden kommer att påverkas av dessa förhandlingar.

 

Nästa avtalsrörelse väntas få extra mycket uppmärksamhet då real löneökningarna uteblev under detta år. Just nu pågår förberedelserna inför avtalsrörelsen 2023 där medlemmar kan lämna förslag och påverka innehållet i de nya kollektivavtalen, denna fas kallas insamlingsfasen och påbörjades under våren. Det material som inkommer gås sedan igenom och förtroendevalda medlemmar som ingår i respektive branschdelegation kommer sedan omvandla övergripande beslut till specifika krav. Nästa år inleds så förhandlingar mellan de olika parterna på arbetsmarknaden, bland annat skall ett lönemärke sättas. Men lönefrågan är långt ifrån den enda frågan som skall förhandlas, facken vill alltid försvara och helst stärka arbetstagarens anställningsskydd och rättigheter.

 

Den 31 mars 2023 gick Industrins parters avtal ut, då sattes också märket som påverkar resten av arbetsmarknaden.  Märket hamnade på 7,4% över två år, vilket ger en årstakt på 3,7 procent, det högsta märket i industriavtalets historia. De nya industriavtalen gäller från 1 april 2023 till och med 31 mars 2025. Just nu pågår även en rad andra förhandlingar inom avtalsrörelsen, grundprincipen för resterande avtal är att löneutveckling inte skall hamna högre än det satta märket.


Fackförbunden - information om samtliga fackföreningar i Sverige © 2024
  Kontakt | Cookies | Friskrivning | Om Fackförbunden.se

Spexer AB | Org nr: 556971-8926 | Vidkärrsallén, 416 75 Göteborg