Avtalsrörelse

2020 är ett mycket aktivt år för avtalsrörelsen, där facket och arbetsmarknadens parter efter förhandlingar skall sluta ett stort antal nya avtal. Under 2020 löper 485 st olika kollektivavtal ut vilka påverkar omkring 2,8 miljoner anställda och därmed påverkas större delen av den svenska arbetsmarknaden av dessa förhandlingar.

Avtalsrörelsen 2020 påbörjades redan under förra året och just nu pågår förhandlingar mellan de olika parterna på arbetsmarknaden, bland annat skall ett lönemärke sättas där industrifacken kräver en löneökning om tre procent medan arbetsgivarna vill se avsevärt lägre alternativt inga löneökningar. Men lönefrågan är långt ifrån den enda frågan där parterna står långt ifrån varandra, arbetsgivarna driver på för flexiblare anställningsregler medan facken helst ser att nuvarande regler kring LAS och anställningsskydd bevars.

 

Avtal som löper ut under året

31/3 mars Industriavtalet löper ut liksom kollektivavtal inom handel, hotell- och restaurang samt försäkringsbranschen. Inom den kommunala sektorn löper också ett stort antal avtal ut. Totalt skall 208 avtal som tillsammans berör 1,4 miljoner anställda omförhandlas fram till och med den siste mars 2020.

 

30/4 april Avtalsområde Kommunalarbetare mellan SKL/Pacta (Sobona) och Kommunal löper ut liksom avtal inom bygg och bemanning. Totalt 135 avtal som omfattar cirka 1 miljon anställda.

 

31 maj Äldreomsorgsavtalet mellan Vårdföretagarna och Kommunal löper ut. Totalt 50 avtal som omfattar 150 000 anställda.

 

30 juni Personliga assistenter mellan Vårdföretagarna och Kommunal löper ut.

 

30 september Avtal för statligt anställda löper ut .


Fackförbunden - information om samtliga fackföreningar i Sverige © 2022
  Kontakt | Cookies | Friskrivning | Om Fackförbunden.se

Spexer AB | Org nr: 556971-8926 | Vidkärrsallén, 416 75 Göteborg