Avtalsrörelse

Under 2019 löper ett relativt litet antal kollektivavtal ut vilket innebär att årets avtalsrörelse endast berör ett begränsat antal fackmedlemmarna, istället kommer flera fackförbund att använda 2019 till att organisera sig inför det stora avtalsåret 2020. Under detta år löper följande fackavtal ut och omförhandlas:

31/3

OFR förbundsområde Hälso- och Sjukvård löper ut 31 mars 2019 och kollektivavtalet berör arbetsgivare inom SKL – Sveriges kommuner och landsting & Pacta samt drygt 85 000 medlemmar i Vårdförbundet och Fysioterapeuterna.

 

Avtal för akademiker i försäkringsbranschen löper ut 31 mars 2019 ett avtal som berör FAO – Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation samt ca 16 000 medlemmar inom Civilekonomerna, Jusek och Sveriges Ingenjörer.

30/4

Kollektivavtalet PAN (gäller för anställning som personlig assistent) löper ut förhandlingarna berör SKL – Sveriges kommuner landsting & Pacta samt Svenska Kommunalarbetareförbundet.

 

RiB Räddningspersonal i beredskap löper ut och ett nytt avtal kommer att förhandlas fram berör SKL – Sveriges kommuner och landsting & Pacta samt fackförbunden Brandmännens Riksförbund, Svenska Kommunalarbetareförbundet och Vision.

31/5

IDEA – enskilda högskolor – kollektivavtal löper ut vilket berör IDEA- Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer samt medlemmar inom Lärarförbundet,Lärarnas Riksförbund,Sveriges Universitetslärarförbund (SULF) samt Vision.

31/8

Kollektivavtal Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO) går ut vilket berör Arbetsgivareföreningen KFO och Svenska Kommunalarbetareförbundet.

31/12

Partihandelsavtal löper ut mellan parterna Svensk Handel och Handelsanställdas förbund.

 

Folksamsavtal löper ut mellan parterna Arbetsgivareföreningen KFO och Handelsanställdas förbund samt FTF – Facket för försäkring och finans.

 

Lisebergsavtal löper ut mellan parterna Arbetsgivareföreningen KFO och Handelsanställdas förbund

 

Kollektivavtal postorderföretag löper ut vilket berör Svensk Handel samt Handelsanställdas förbund

 

Avtal om Turism och sjöfart löper ut vilket berör Tjänsteföretagen och Sjöbefälsföreningen

 

Avtal för fotbollsspelare löper ut vilket berör Arbetsgivaralliansen och Unionen.


Fackförbunden - information om samtliga fackföreningar i Sverige © 2020
  Kontakt | Cookies | Friskrivning | Om Fackförbunden.se

Spexer AB | Org nr: 556971-8926 | Vidkärrsallén, 416 75 Göteborg