Offentliganställdas Förhandlingsråd – OFR

OFR är en organisation som representerar 14 fackförbund inom den offentliga sektorn. De flesta är medlemmar av TCO och Saco, men även olika förbund som inte är en del av de centrala förbunden finns med. Sammanlagt så innebär det att Offentliganställdas förhandlingsråd representerar nästan 600 000 medlemmar. Flertalet av dessa är kvinnor.

 

Även om de är samlade under en organisation så är de individuella förbundens självständighet viktig. Tillsammans är de starkare och kan därmed förhandla sig fram till bättre villkor. De jobbar för bättre arbetsförhållanden för sina medlemmar. Framför allt när det kommer till pensioner, försäkring och omställning. Samtidigt är OFR mycket aktiv med frågor som har att göra med arbetsmiljö, lön och utvecklingen inom sektorn. Dessa sex områden är deras huvudsakliga inriktning.

Målsättningar för OFR

En så pass stor organisation kan göra mycket för att förändra villkoren för medlemmarna. Deras vision är att alla förbunden ska samarbeta med ömsesidig respekt och på lika villkor. Eftersom alla ha ett gemensamt mål, och är verksamma inom samma sektor, så är allas intressen representerade. Den offentliga sektorn har sina speciella utmaningar och OFR har en långsiktig plan för att tillvarata sina medlemmars intressen.

 

Inte bara har OFR lagt upp en strategi med tydliga mål, de vill vara delaktiga i hur utvecklingen formas. Genom att gå samman har de en större tyngd i förhandlingar och kan därmed nå sina mål snabbare. Därför lägger de stor vikt vid respekt och samarbete inom själva organisationen.

OFR historia

Till att börja med så hette organisationen TCO-OFR, och bildades 1991. Det var nämligen en sammanslagning av två förhandlingskarteller inom TCO. Efter fyra år antar man namnet OFR. Till en början var det nio förbund som deltog, bland annat lärare, officerare, tulltjänstemännen samt vårdförbundet.

 

Under årens lopp har en del gått ur och andra kommit med, så att det idag är 14 förbund som alla samarbetar inom OFR. De är Lärarförbundet, Vision, Vårdförbundet, Fackförbundet ST, Lärarnas Riksförbund, Akademikerförbundet SSR, Sveriges Läkarförbund, Ledarna, Polisförbundet, Officersförbundet, Försvarsförbundet, TULL-KUST, Reservofficerarna, Teaterförbundet för scen och film. I vissa förbund är det inte alla medlemmarna som är en del av OFR.

Hur fungerar OFR?

Varje förbund skickar en representant, som är en del av överstyrelsen. De kommer samman en gång per år. Under dem har de först och främst styrelsen, som träffas en gång i månaden, men även förhandlingschefsgruppen samt fyrgruppen. Alla förbund är på ett eller annat sätt representerade. För OFR önskar tillvarataga allas intressen och bygga sig starka för förhandlingar.


Fackförbunden - information om samtliga fackföreningar i Sverige © 2024
  Kontakt | Cookies | Friskrivning | Om Fackförbunden.se

Spexer AB | Org nr: 556971-8926 | Vidkärrsallén, 416 75 Göteborg