Akavia

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

 

Kontaktuppgifter
www.akavia.se
Telefon: 010-303 75 00
Epost: info@akavia.se

 

Medlemskap
Arbetstagare
Medlemsavgift: 104-270 kr/mån

 

Akassa
Namn: AEA
Kostnad: 140 kr / mån

 

Inkomstförsäkring
Max löneförsäkring: 80 000 kr :-
Utbetalningstid: 120 dagar
Kvalifikationstid: 12 mån
Kostnad: Ingår (+tillägg)

 

Ett relativt nytt fackförbund som bildades den förste januari 2020, efter det att de båda facken Civilekonomerna och Jusek slogs samman. Efter sammangåendet är Akavia det näst största SACO-förbundet i Sverige med sammanlagt omkring 130 000 medlemmar inom olika akademikeryrken. Namnvalet Akavia är en kortvariant för den akademiska vägen.
Genom att bilda ett nytt större gemensamt förbund, förbättras möjligheter till att påverka viktiga medlemsfrågor. Det kan gälla specifika professionsfrågor så väl som allmänna arbetsvillkorsfrågor relaterade till samtliga Akavias medlemmar.

 

För dig som var medlem i Civilekonomerna eller Jusek före årsskiftet övergår nu ditt medlemskap i Akavia, samtidigt fortsätter din inkomstförsäkring samt övriga medlemsförsäkringar att gälla precis som tidigare. Nya medlemmar hos Akavia, erbjuds initialt samma villkor som Juseks tidigare medlemmar, med tiden kommer även nya medlemsförmåner att presenteras.

 

Aktuella medlemsavgifter 2021
Medlemskap Anställd
över 18000 kr/mån 270 kr/mån
9000 – 18000 kr/mån 160 kr/mån
under 9000 kr/mån 104 kr/mån
Nyexaminerad 49 kr/mån
Egna företagare 270 kr/mån
Advokat egen firma 160 kr/mån
Student 0 kr hela studietiden
Pensionär 265 kr/år

 

Medlemsbas

I samband med bildandet hade Akavia totalt omkring 130 000 medlemmar och vid årskiftet 2020 till 2021 totalt 100 415 yrkesverksamma medlemmar (ca 45 000 ekonomer, 23 000 jurister, 14 000 samhällsvetare, 11 000 akademiker inom IT, 5 000 personalvetare och 1 000 kommunikatörer). De övriga 30 000 medlemmarna är studerandemedlemmar inom något av de olika yrkesområdena.

 

Bli medlem i akavia
Fördelar med Akavia
  • faktaSveriges senaste akademikerförbund
  • informationBilades 2020 då Civilekonomerna och Jusek gick ihop

Alla fackliga tjänster hos Akavia

Denna lista innehåller samtliga Akavias försäkringar och avtal. Du hittar andra fackförbund med likvärdiga tjänster genom att klicka på respektive länk:

A-kassor, Inkomstförsäkringar,

Är Akavia fackförbund är ett bra alternativ för dig?

Akavia är en lämplig fackförening för alla som arbetar inom följande yrken och branscher. Leta igenom listan och se om du hittar ditt yrke bland i listan. Du hittar även fler möjliga fackliga organisationer genom att klicka på länkarna:

BranscherYrken

, , ,Recensera Akavia

Skriv vad du tycker och tänker om Akavia eller ställ en fråga om något du undrar över.Fackförbunden - information om samtliga fackföreningar i Sverige © 2021
  Kontakt | Cookies | Friskrivning | Om Fackförbunden.se

Spexer AB | Org nr: 556971-8926 | Vidkärrsallén, 416 75 Göteborg