Strejkrätt

Att strejka innebär att man som arbetstagare helt enkelt vägrar att arbeta på en viss arbetsplats. Strejken har alltid varit den absolut sista utvägen för arbetstagarna och denna rättighet utnyttjas endast när förhandlingar mellan fack och arbetsgivare fullständigt hamnat i dödläge. Det finns även en motsvarighet till strejkrätten arbetsgivaren kan tillämpa. Denna motsvarighet kallas för lockout och betyder precis som namnet antyder att arbetsgivaren stänger ner hela arbetsplatsen och låser ute sin anställda.

 

Under en pågående strejk brukar arbetsplatsen vara helt blockerad så att inget eller väldigt lite arbete kan utföras där. Under de allra första åren då man började använda sig av fackföreningar så kunde arbetsgivarna ibland lyckas anlita så kallade svartfötter. Dessa människor valde då att fortsätta arbeta trots att det är strejk på arbetsplatsen. Ofta kunde det bli rejäla bråk mellan de som valt att strejka och de som valt att trots strejken och arbeta iallafall. Tydliga exempel på sådana situationer är Amaltheadådet eller Ådalshändelserna. Numera är det vanligt med strejkvakter som ser till så att ingen arbetstagare bryter strejken genom att gå till arbetet.

 

I regel brukar man ange ett slutdatum för den rådande strejken för att markera när förhandlingarna ska vara färdiga. Man brukar också försöka tydliggöra syftet med strejken för alla iblandade parter, detta gör man för att undvika missuppfattningar och för att sända ett tydligt budskap till motparten vid förhandlingsbordet. Tydlighet är särskilt vid kraftigt missnöje inom en hel yrkesgrupp.

 

Alla strejker som utlyses är reglerade i olika avtal som är slutna mellan fackföreningar och arbetsgivarorganisationer. I dessa avtal står angivet vilka former av stridsåtgärder som är tillåtna. Brott mot dessa regler klassas idag som avtalsbrott och är dessutom straffbart enligt svensk lag. En strejk som inte följer de avtalade reglerna kallas för en vild strejk, vilket har varit den absolut vanligaste formen sett ur ett historiskt perspektiv.

 


Fackförbunden - information om samtliga fackföreningar i Sverige © 2019
  Kontakt | Cookies | Friskrivning | Om Fackförbunden.se

Spexer AB | Org nr: 556971-8926 | Vidkärrsallén, 416 75 Göteborg