Hitta rätt fack som lärare | Fackförbunden.se

     

Anställningsmöjligheterna för den som utbildar sig till lärare är mycket goda, det är ett bristyrke och enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) behövs 187 000 nya lärare inom skolor och förskolor fram till 2031. Även obehörig lärare utan legitimation kan ansluta sig till facket. Uppskattningsvis saknar var tredje verksam lärare i landet en lärarlegitimation och/eller behörighet inom minst ett av de ämnen man undervisar i.

Andelen lärare med legitimation i storstadskommunerna:
Stockholm kommun är 73,0%.
Göteborg kommun är 70,5%.
Malmö kommun är 66,8%.
Mer information om fackliga förmåner
Fler yrken

Fackförbunden - information om samtliga fackföreningar i Sverige © 2024
  Kontakt | Cookies | Friskrivning | Om Fackförbunden.se

Spexer AB | Org nr: 556971-8926 | Vidkärrsallén, 416 75 Göteborg